เงื่อนไขข้อตกลง โกลบอล 1 เอนเตอร์เทนเม้น

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราทำการเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียน หรือ ทำการสั่งซื้อบนเว็บไซด์ของเรา

ทุกครั้งเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนบนเว็ปไซต์บริษัท ทางเราจึงขอสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเหมาะสม เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือ หมายเลขประจำตัว อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซด์ของเราโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทุกข้อ แต่ในบางบริการทางเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

ในบางครั้งทางเราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆอาทิเช่น ไอพี แอดเดรส (IP Address) ชื่อโดเมน (Domain Name) ประเภทบราวเซอร์ (Browser Type) และ อื่นๆ โดยข้อมูลต่างๆทั้งหมดนี้ จะถูกเก็บรวบรวมไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซด์ของเราต่อไป

เราเอาข้อมูลของท่านไปเพื่ออะไร ?

ข้อมูลต่างๆของท่าน อาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

เพื่อปรับปรุงการบริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น :

ข้อมูลต่างๆของท่านสามารถช่วยให้เราเข้าใจท่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนา สินค้าและบริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

เพื่อดำเนินการซื้อขาย :

ข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะไม่ถูกใช้ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือ ให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นบริษัทจะได้รับอนุญาตจากท่าน) เว้นแต่ เพื่อการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ท่านได้ดำเนินการซื้อเท่านั้น

เพื่อส่งอีเมลให้ท่านแบบอัตโนมัติ :

บริษัทจะใช้อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนท่านทำการสั่งซื้อเพื่อส่งข้อมูลและรายงานการคืบหน้าของการสั่งซื้อของท่าน และจะส่งข่าวสารข้อมูลล่าสุดของบริษัทและสินค้าบริการใหม่ๆให้ท่านอีกด้วย

หมายเหตุ : หากท่านต้องการ ยกเลิกอีเมลจากบริษัท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในการยกเลิกบริการนี้จากคำแนะนำที่ระบุด้านล่างของทุกอีเมลที่เราส่งให้ท่าน

เราปกป้องและดูแลข้อมูลของท่านอย่างไร

เรามีหลายมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ยืนยันการสั่งซื้อ ลงชื่อเข้าใช้ระบบ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบนเว็บไซด์

แม้ว่าจะไม่มีการการันตีความปลอดภัย 100% ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ทางเราจึงได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงในการส่งผ่านข้อมูลลับของท่าน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ที่เรียกว่า Secure Socket Layer (SSL) โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเข้ารหัสไว้ ก่อนส่งเข้าระบบ การชำระเงิน ของเรา ซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทีมีสิทธิ์เข้าถึงระบบได้ และแน่นอนว่าข้อมูลที่กล่าวมานี้ จะถูกเก็บเป็นความลับเป็นอย่างดี ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานของท่าน

หลังจาการทำธุรกรรมต่างๆเสร็จสิ้นลง ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (อาทิเช่น บัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ) จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเป็นเวลามากกว่า 60 วัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในการสั่งซื้อในภายภาคหน้า ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่เก็บรักษาข้อมูลใดๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

เรามีการใช้คุกกี้หรือไม่?

ใช้! คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กในเว็บไซต์ที่ถูกส่งต่อไปเก็บที่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ของท่าน (หากท่านยินยอม) เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

เราใช้ คุกกี้ เพื่อที่จะเข้าใจและเก็บบันทึกสิ่งที่ท่านชอบบนเว็บไซด์ของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของท่านในครั้งต่อไป

ท่านสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ส่งการเตือนทุกครั้ง เมื่อมีการส่งคุกกี้ หรือ ท่านสามารถตั้งค่าปิด คุกกี้บนหน้าบราวเซอร์ของท่านถาวร อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านสั่งระงับหรือปิดคุกกี้ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางส่วนของบางเว็บไซด์ได้ รวมถึงเว็บไซด์ของเราด้วยเช่นกัน ท่านสามารถทำการสั่งสินค้าหรือขอใช้บริการได้ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

เรามีการเปิดเผยข้อมูลใดๆต่อบุคคลภายนอกหรือไม่?

แน่นอนว่า ไม่! ทางเราจะไม่มีการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน หรือ โอน ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ไม่นับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ อาทิเช่น บุคลากรผู้ช่วยบำรุงเว็บไซด์ ดำเนินธุรกิจและธุรกรรมการเงินอต่างๆ ผู้ให้การบริการหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ไม่สามารถนำข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัวของท่าน ออกไปเผยแพร่กับผู้อื่นได้

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย และนโยบายของบริษัท เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินของตัวท่านเอง และผู้เกี่ยวข้อง ทางเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน ในกรณีที่จำเป็น หรือเห็นสมควร (ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน อาจมีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ทางการตลาด การโฆษณา หรือ ด้วยเหตุผลอื่นๆ)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวบุคคลทางออนไลน์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ทางเราได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้ยึดการบริหารตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนั้น ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ใช้ทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่ระบบของท่านและไปที่ ตั้งค่าควบคุม และไปที่หน้า ‘แก้ไขประวัติ’

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวบุคคลทางออนไลน์ของเยาวชน

ทางเราให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเยาวชน หรือ Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ดังนั้น เราไม่เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 13ปีบริบูรณ์ได้ สินค้าและบริการของเราจึงมีไว้สำหรับบุคคลใดก็ตามที่มีอายุขั้นต่ำ 13ปีขึ้นไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาในส่วนของ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน สิทธิ์ และ ข้อจำกัดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของเรา โดยเข้าไปที่ http:/www.G1E.com

การเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น

ในบางกรณีทางบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นพันธมิตร หรือ หุ้นส่วนทางการตลาดของเราเป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว โปรดตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซด์อื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างจากเว็บไซต์ของเรา

โกลบอล วัน เอนเตอร์เทนเม้น (G1E) จะไม่รับผิดชอบใดๆ หรือชดใช้ ต่อเนื้อหา การกระทำ หรือ นโยบายของเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องจากการใช้งานของเว็บไซต์อื่นๆ อาทิเช่น เนื้อหา การกระทำ หรือ นโยบายต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในการดูแลของเราแต่อย่างใด

การยินยอมของท่าน

ในการเข้าระบบเว็บไซต์ของบริษัท ท่านได้ให้ความยินยอม ต่อนโยบายข้อมูลส่วนตัวของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนตัวของบริษัท

หาก นโยบายข้อมูลส่วนตัว มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทจะแจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ให้ท่านทราบในหน้านี้ ตลอดจนจะมีการอัพเดทนโยบายข้อมูลส่วนตัว พร้อมกับลงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขไว้ด้านล่างเสมอ

นโยบายนี้ แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23/07/2557

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกับ นโยบายข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อมาที่บริษัทตามข้อมูลที่ปรากฏด้านล่างนี้

www.G1E.com

Global 1 Entertainment

PO Box 21038

Owensboro, KY 42304 USA

support@G1E.com